Bez kategorii

„Spotkajmy się z afazją w Radomiu w Kamienicy Deskurów”

Spotkanie zorganizowane przez stowarzyszenie Razem Rozkodujmy Afazję, odbyło się w dniu 21 października 2023.

Po moim wykładzie pt. „Jak możemy wspierać osobę z afazją rozwojową/DLD, a czego możemy uczyć się od niej”, miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie z dorosłymi osobami z afazją. Obecni na spotkaniu rodzice i nauczyciele oraz specjaliści mogli zadać wiele pytań dotyczących problemów i dorosłego życia osoby z trudnościami językowymi.