Artykuły

W poniższym spisie artykułów, jeżeli nie wpisano autora tekstu, to jest to opracowanie własne Anny Paluch i Elżbiety Drewniak. W innych przypadkach autora podano w nawiasach.

Niepełnosprawność intelektualna a niedokształcenie mowy o typie afazji /dodano:20.12.2021/

AFAZJA U DWULATKA? U TRZYLATKA? /dodano:04.12.2020/

Dzieci o koronawirusie /dodano:24.11.2020/

Postawy Matek dzieci z afazją. Kilka refleksji. (autor: Justyna Socha-Fijałkowska) /dodano:12.08.2019/

Rozmowa z Mamą dziecka afatycznego – Bartosz. /dodano:12.08.2019/

„List w sprawie elfów” – nasz głos w sprawie popularnego obecnie określenia „język elficki”. /dodano:25.05.2019/

Rozmowa z Mamą dziecka afatycznego – Miłosz /dodano:05.09.2018/

Studium przypadku niedokształcenia mowy o typie afazji z dominacją zaburzeń rozumienia (autor: Katarzyna Komar) /dodano:06.07.2018/

Studium przypadku – afazja motoryczna – Kuba /dodano:22.12.2016/

Dziecko afatyczne w szkole /dodano:15.12.2016/

Rola psychologa w diagnozowaniu niedokształcenia mowy o typie afazji /dodano:28.04.2016/

Dzieci z n.m. o typie afazji. Nowe ustalenia w sprawie interpretacji przepisów /dodano:24.02.2015/

Co sądzimy o terapii dzieci afatycznych /dodano:4.12.2014/

Niedokształcenie mowy o typie afazji, a język obcy /dodano:5.11.2013/

Emocjonalne trudności dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji /dodano:18.03.2013/

Ogólne zasady postępowania z dzieckiem o opóźnionym rozwoju mowy lub afatycznym (o zaburzonym rozwoju mowy i języka). Wkazówki dla rodziców /dodano:3.07.2012/

Ogólne informacje dla rodziców dzieci z problemami z mowa /dodano:13.02.2012/

„Nowoczesność oswojona – możliwości współczesnego logopedy” artykuł Anny Paluch dla Wydawnictwa Interaktywnego Young Digital Planet /dodano:11.01.2012/

Działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci afatycznych w polskim ustawodastwie /dodano:2.09.2011/


Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo ws. poprawy sytuacji dzieci afatycznych w polskim ustawodastwie /dodano:2.09.2011/