Metody badania

Pracując z dziećmi afatycznymi dostrzegałyśmy potrzebę opracowania narzędzi wykraczających poza popularne i głównie dostępne w początkowych latach rozwoju logopedii kwestionariusze do badania artykulacji.

Taką propozycją jest wydana przez wydawnictwo IMPULS w roku 2003 publikacja zawierająca próby służące do oceny mowy i sprawności językowej dziecka. Ze szczególną uwagą opracowałyśmy próby służące badaniu rozumienia mowy. Diagnosta dysponuje też zadaniami badającymi pozostałe czynności mowy- powtarzanie, nazywanie, formułowanie wypowiedzi.

Książka zawiera też cześć wprowadzającą – teoretyczną, która zawiera charakterystyką zaburzenia.

Kolejną propozycję narzędzia do badania mowy i sprawności językowej dzieci afatycznych opracowałyśmy we współpracy z wydawnictwem Komlogo.

Jest to „KOJD- AFA. Karty oceny języka dziecka afatycznego”, która została wzbogacona o próby/ zadania dla dzieci starszych. Całość została starannie zilustrowana, autorką ilustracji jest pani Ania Przybyłko.