Blog

14.10.2022 uczestniczyłyśmy w XI konferencji z cyklu LOGOPEDIA W TEORII I PRAKTYCE zorganizowanej w Reptach Górnośląskich.

Tytuł tej konferencji to „Neurorehabilitacja zaburzeń mowy i połykania”

Podczas naszego wystąpienia podjęłyśmy temat młodzieży z zaburzeniem językowym. Czy nadal potrzebują terapii, jakie mają plany, co może być ważnym wsparciem? W tym kontekście nawiązałyśmy do prostego języka.

08. 11. 2022

Co oznacza wspomniany wcześniej termin prosty język?

https://www.gov.pl/web/sluzbacywilna/prosty-jezyk

Zasada pierwsza- „Myśl o odbiorcy, przyjmij jego perspektywę”.

To zdanie jest kluczowe i tłumaczy, dlaczego idea stosowania prostego języka wydaje nam się tak ważna!

16.11.2022

Dziś o stowarzyszeniu Razem Rozkodujmy Afazję, które działa skutecznie od paru już lat, od 2017 roku(?), stanowiąc platformę współpracy rodziców i co ważne- również specjalistów. Rodzice, czasem dziadkowie zaangażowani w prace stowarzyszenia zbierali podpisy, żeby zmobilizować specjalistów do stworzenia poradnika adresowanego do nauczycieli, dotyczącego specyfiki trudności szkolnych dziecka z afazją. Jest nim wydana przez Komlogo książeczka „Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu”.

Zorganizowali też konferencję, wydali plakaty, zaproponowali Dzień Osób z Afazją Rozwojową, który obchodzono już 6 razy w dniu pierwszego października. Są naprawdę zaangażowani i pomysłowi.

Szczególnie cenna i pracochłonna(!)jest inicjatywa utworzenia klubów dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. które zaczynają działać już w paru miastach w Polsce. Gratulujemy! https://www.rozkodujmyafazje.pl/

19.11. 2022

Niedawno, czyli 15 listopada 2022r., w Warszawie, odbył się VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem: „10 lat Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Co się zmieniło? Co musi się zmienić?”. Wydarzenie godne uwagi, podsumowujące, ale też inspirujące. Refleksje? Zapisy Konwencji wdrażane są w Polsce bardzo wolno. Dużo jest jeszcze do zrobienia. Kongres zakończył się przyjęciem uchwały wytyczającej kierunki działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Z naszej perspektywy, osób wspierających w rozwoju dzieci z n.m. o typie afazji/ DLD, widzimy potrzebę działań w celu upowszechniania europejskich standardów prostego języka oraz tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Dlaczego? Osoby z afazją, zarówno dzieci jak i dorośli borykają się z ograniczeniami w sprawnym posługiwaniu się językiem, także w formie pisanej. Ograniczenia te utrudniają osobom z afazją dostęp do informacji. Istotnie wpływają na ich funkcjonowanie edukacyjne, społeczne i zawodowe.

23.11.2022