Bez kategorii

Prosty język

19.11. 2022

Niedawno, czyli 15 listopada 2022r., w Warszawie, odbył się VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczny Kongres przebiegał pod hasłem: „10 lat Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Co się zmieniło? Co musi się zmienić?”. Wydarzenie godne uwagi, podsumowujące, ale też inspirujące. Refleksje? Zapisy Konwencji wdrażane są w Polsce bardzo wolno. Dużo jest jeszcze do zrobienia. Kongres zakończył się przyjęciem uchwały wytyczającej kierunki działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Z naszej perspektywy, osób wspierających w rozwoju dzieci z n.m. o typie afazji/ DLD, widzimy potrzebę działań w celu upowszechniania europejskich standardów prostego języka oraz tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia. Dlaczego? Osoby z afazją, zarówno dzieci jak i dorośli borykają się z ograniczeniami w sprawnym posługiwaniu się językiem, także w formie pisanej. Ograniczenia te utrudniają osobom z afazją dostęp do informacji. Istotnie wpływają na ich funkcjonowanie edukacyjne, społeczne i zawodowe.