Artykuł 12 – DZIECI Z N.M. O TYPIE AFAZJI – NOWE USTALENIA W SPRAWIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO.

DZIECI Z N.M. O TYPIE AFAZJI – NOWE USTALENIA W SPRAWIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO.

Pragniemy poinformować, iż nie tylko dzieci z n.m. o typie afazji motorycznej mają prawo do kształcenia specjalnego.
Interpretacja przepisów bywa jednak różna, stąd nasze dalsze działania zmierzające do ich wyjaśnienia. Są one opisane na stronie Polskiego Związku Logopedów, który od wielu lat włącza się w działania na rzecz dzieci afatycznych(ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka).

My też chcemy poinformować zainteresowane osoby o wynikach ustaleń, w związku z tym zamieszczamy 2 pisma.

Pismo Polskiego Związku Logopedów do MEN w spraiwe przepisów o dzieciach z n.m. o typie afazji zobacz

Odpowiedź MEN zobacz