Strona korzysta z cookies zg.z ustawieniami przegladarki.

Gabinet Logopedyczno-Psychologiczny "AKCENT" Kraków-Ruczaj

Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcejOferta szkoleniowa

SZKOLENIA PODSUMOWANIE i PLAN/ GRUDZIEŃ 2021

Rok 2021, z wiadomych względów, nie był łatwy. Prowadzenie szkoleń on line jest czasem koniecznością, ale jest mniej satysfakcjonujące niż bezpośredni kontakt z grupą.

Tak więc prowadzimy w formie zdalnej szkolenia organizowane przez Komlogo, które odbywają się cyklicznie, co 2 lub 3 miesiące (rejestracja na stronie Komlogo). Planujemy kontynuację. Dziękujemy wszystkim dotychczasowym uczestnikom szkoleń za uczestnictwo i pytania.

Podsumowując rok 2021 stwierdzamy, iż szkoleń stacjonarnych było niewiele, ale udało się mimo przeszkód przeprowadzić dwa 2-dniowe szkolenia: w Tarnowie w maju, w Bydgoszczy- w czerwcu. Dziękujemy Paniom organizatorkom za zaproszenia i staranne przygotowanie tych spotkań.

Odbyły się też krótsze stacjonarne szkolenia w Krakowie w szkołach podstawowych (sierpień i wrzesień 2021).1. Planowane jest szkolenie w Bydgoszczy w terminie 11-12.06.2022. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Afalog https://www.reklamix.pl/afakurs/

2. W maju będziemy w Szczecinie, kontynuując rozpoczęte w formie grudniowego spotkania on line szkolenie dla nauczycieli i specjalistów z Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących. Dokładna data zostanie ustalona, osoby spoza placówki po uzgodnieniu może będą mogły dołączyć do grupy.

3. Mamy 2 pierwsze zgłoszenia na 2 - dniowe szkolenie w Krakowie. W sytuacji, gdy utworzy się grupa minimum 15 osobowa przystąpimy do realizacji tego szkolenia w uzgodnionym z chętnymi osobami terminie.

4. Szkolenia on line dotyczące narzędzia KOJD-AFA.

5. Planujemy też szkolenia w Gdańsku i Poznaniu. Dokładne informacje podamy.

Zapraszamy!
Osoby zaineresowane wybranym szkoleniem, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ania_paluch@gazeta.pl
Do maila, prosimy załączyc wypełniony formularz (pobierz formularz).
Anna Paluch - psycholog i logopeda
Od początku swej drogi zawodowej pracowała z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w tym z dziećmi o zaburzonym rozwoju mowy i języka(krakowski ośrodek dla dzieci z afazją, obecnie specjalistyczna poradnia psychologiczno- pedagogiczna). Swoje doświadczenia praktyczne prezentuje w formie publikacji oraz dzieli się nimi od lat prowadząc szkolenia.
Współautorka AFA- skali a obecnie obszernego,wydanego przez Komlogo narzędzia KOJD- AFA (Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego). Wspólnie Z Elżbietą Drewniak - Wołosz podejmowała liczne działania na rzecz poprawy przepisów dotyczących warunków edukacji dzieci z n.m. o typie afazji. Od lat prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów logopedii.

Elżbieta Drewniak-Wołosz - psycholog, neurologopeda
od ponad 30 lat związana zawodowo z ośrodkiem dla dzieci z afazją w Krakowie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci afatycznych. Współautorka AFA- skali a obecnie obszernego,wydanego przez Komlogo narzędzia KOJD- AFA (Karty Oceny Języka Dziecka Afatycznego).
Autorka i współautorka artykułów poświęconych problematyce niedokształcenia mowy o typie afazji. Wspólnie z Anną Paluch podejmowała liczne działania na rzecz zmiany przepisów dotyczących warunków edukacji dzieci z n.m. o typie afazji. Od kilkunastu lat prowadzi z Anną Paluch szkolenia dla logopedów, nauczycieli i psychologów. Szkoli studentów podyplomowej logopedii.


RAMOWY PROGRAM NASZYCH SZKOLEŃ W PDF ZNAJDZIESZ TUTAJPEŁNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH PRZEZ NAS SZKOLEŃ

2-DNIOWE SZKOLENIE (18 godz. lekcyjnych)
"NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI. DIAGNOZA, CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA, TERAPIA"
- adresowane do logopedów, psychologów, pedagogów, terapeutów zainteresowanych poznaniem tego zaburzenia w sposób stosunkowo szeroki i pogłębiony. W programie są m.in. treści dotyczące aspektów psychologicznych, neuropsychologicznych, językoznawczych. Szeroko omawiamy zagadnienia związane ze sposobem prowadzenia diagnozy, różnicowaniem, objawami i ich mechanizmami. Przez cały czas odnosimy się do konkretnych przypadków dzieci, które omawiamy w przebiegu terapii, przedstawiamy próbki ich mowy, prezentujemy opinie napisane o tych dzieciach w odpowiedzi na różne ich potrzeby. Omawiamy zasady, metody i szczegółowe sposoby terapii. Prezentujemy materiały filmowe i nagrania.

1-DNIOWE SZKOLENIA
(12 lub 10 godz. lekcyjnych)
"NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI. DIAGNOZA I CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA"
- adresowane do logopedów, psychologów i pedagogów zainteresowanych podstawową wiedzą na temat tego zaburzenia. Koncentrujemy się na opisie objawów, mechanizmów, rodzajów tego zaburzenia. Omawiamy różnicowanie tego zaburzenia w stosunku do innych zaburzeń rozwojowych. Prezentujemy polecany przez nas zestaw narzędzi badawczych i krótko omawiamy zasady terapii. Prezentujemy opinie i w miarę możliwości nagrania.

KRÓTSZE FORMY SZKOLENIA - kierowane np. do nauczycieli.
(10 godz., 6 godz., 4 godz., 2 godz.)
"NIEDOKSZTAŁCENIE MOWY O TYPIE AFAZJI. TERMINOLOGIA, CHARAKTERYSTYKA ZABURZENIA. SYTUACJA SZKOLNA DZIECKA AFATYCZNEGO."
- są adresowane do nauczycieli przedszkoli i szkół, którzy obok rodziców są ważnymi, czasem pierwszymi osobami zainteresowanymi udzielaniem pomocy dzieciom afatycznym. Przypominamy informacje dotyczące rozwoju mowy, omawiamy specyficzne problemy dzieci. Prezentujemy opis objawów, mechanizmów oraz rodzaje tego zaburzenia. Omawiamy sytuację szkolną dziecka afatycznego, specyfikę jego trudności w kontekście poszczególnych działów/przedmiotów nauczania. Omawiamy sposoby obserwacji i oceny zachowania dziecka i sposoby wspierania go w warunkach szkoły.INFORMACJE OGÓLNE I RECENZJE NASZYCH SZKOLEŃ

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy na nr telefonu, jak też na adres mailowy (karta zgłoszenia powyżej) Szkolenie odbywa się w grupie min. 15, maks. 25 - osobowej. O konkretnych zaplanowanych miejscach i terminach będziemy Państwa informować głównie na drodze mailowej, prosimy też, żeby zaglądać na tę stronę.

Chcemy podkreślić, iż proponowane Państwu szkolenia dotyczą niedokształcenia mowy o typie afazji, czyli tematu, który jest nam bardzo bliski. Jest to zaburzenie rozwoju mowy i języka, które dotyczy ok.3-7% populacji dzieci. Szczegółowe informacje na temat np. terminologii znajdą Państwo w pkt. warto wiedzieć. Z tymi dziećmi pracujemy od lat, więc to, co przekazujemy podczas warsztatów jest efektem naszych własnych doświadczeń i przemyśleń, a nie wyłącznie wiedzy podręcznikowej. Staramy się za każdym razem wprowadzać nowe elementy, modyfikować program szkolenia odpowiednio do Państwa potrzeb, zadawać pytania odnoszące się do preferowanych przez uczestników szkoleń tematów. odnosić się do nowo przeczytanych ważnych książek, naszych nowych spostrzeżeń, nowych dzieci, z którymi pracujemy.

Ważne jest dla nas, by w pracy i podczas kontaktu z małymi lub dużymi pacjentami, nie popadać w rutynę, ciągle z zainteresowaniem śledzić i obserwować ich rozwój i nabywane umiejętności .

To samo motto przyświeca naszym warsztatom - być otwartym na uwagi, pytania, dyskusję; równocześnie dążąc do jak najlepszego przekazania wiedzy i doświadczenia, którymi dysponujemy.

Najczęściej prowadziłyśmy dwudniowe warsztaty dla logopedów, których założenia programowe zamieszczono w rubryce szkolenia. Odbyły się wielokrotnie w Krakowie, ale również: w Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Rzeszowie, Oławie, Dzierżoniowie, Kłodzku, Olsztynie, Białymstoku, Strzelcach Opolskich, Koszalinie, Bydgoszczy, Wysokim Mazowieckim, Radomiu, Tarnowie, Reptach na Śląsku.OPINIE

Zacytujemy wybrane ze zgromadzonych ankiet ewaluacyjnych uwagi uczestników warsztatów.

"Prowadzące zaprezentowały bardzo ciekawy i obszerny materiał teoretyczny i praktyczny. Jestem przekonana, że udział w szkoleniu w znacznym stopniu pomoże mi w pracy terapeutycznej"


"Podobało mi się:
-informacje, które pomogą mi w prowadzonej terapii
-spokojny i wyczerpujący sposób prowadzenia zajęć
-zajęcia warsztatowe(polaczenie teorii z praktyką)
-możliwość obejrzenia sposobu prowadzenia terapii(filmy)
-dużo informacji praktycznych i odwoływanie się do przypadków w prowadzonej terapii
-utrzymywanie dyscypliny""Jestem bardzo zadowolona z udziału w szkoleniu. Dowiedziałam się nowych rzeczy, uporządkowałam wiedzę, to wszystko bardzo cenne. No i milo dowiedzieć się , że własne myślenie i pomysły zawodowe ida we właściwym kierunku. Bardzo dziękuję."


"1. Zajęcia były przeprowadzone profesjonalnie.
2. Podziwiamy wiedzę i doświadczenie pań prowadzących. To wielka przyjemność móc skorzystać z pomocy profesjonalistek.
3. Dziękujemy za część warsztatową i szczegółowe wyjaśnienie, jak przeprowadzić badania na podstawie AFA- skali.
4. Życzę powodzenia w pracy"


"Warsztaty bardzo bogate w treść merytoryczną. Prowadzące w sposób bardzo wnikliwy przedstawiły tematykę związana z terminologią afazji a także kierunki terapii logopedycznej. Przedstawiono ciekawe przypadki dzieci z różnymi zaburzeniami od strony językoznawczej i psychologicznej. Ciekawy był również pokaz multimedialny"


"Szkolenie było odpowiedzią na wiele moich pytań, wątpliwości dotyczących tego tematu. Bardzo dużo informacji jestem w stanie teraz sobie poukładać- z większą pewnością, że zrobię to dobrze.
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, choć myślę, że gdyby było więcej godzin, to i tak byłoby o czym rozmawiać i zdobywać jeszcze więcej informacji.""1. Zajęcia bardzo rzetelnie przygotowane pod względem merytorycznym. Bardzo dobre tempo podawania informacji.
2. Informacje szczególnie dotyczące zawiłej kwestii związanej z terminologią, podane w sposób bardzo przejrzysty.
3. Dla mnie szczególnie wartościowe były fragmenty dotyczące diagnozy różnicowej oraz samej terapii."