Strona korzysta z cookies zg.z ustawieniami przegladarki.

Gabinet Logopedyczno-Psychologiczny "AKCENT" Kraków-Ruczaj

Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcejO nas

Gabinet specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy, szczególnie niedokształceniem mowy o typie afazji (-->diagnoza).

Prowadzimy też szkolenia dotyczące diagnozy i terapii tego zaburzenia. Są prowadzone przez dwie osoby - Annę Paluch i Elżbietę Drewniak Wołosz - w różnych rejonach Polski, zwykle 4-5 szkoleń w roku. Najbardziej popularne są szkolenia 2-dniowe kierowane do specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów i nauczycieli (-->szkolenia).mgr Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie...:


"Jestem psychologiem i logopedą. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, wadami wymowy, trudnościami w uczeniu się oraz terapię osób dorosłych z afazją nabytą i trudnościami artykulacyjnymi. Jako psycholog i logopeda diagnozuję osoby z wymienionymi trudnościami, udzielam porad i wsparcia.


Zawsze interesowała mnie głównie praca z dziećmi. Na początku swej drogi zawodowej pracowałam na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej jako psycholog kliniczny. Potem trafiłam do specjalistycznej placówki dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka (ośrodka dla dzieci afatycznych) w Krakowie, jeszcze przy ulicy Mikołajskiej.


Tam pochłonęła mnie praca z dziećmi, które dzięki właściwie i intensywnie prowadzonej terapii zaczynały mówić. Skończyłam studia podyplomowe z logopedii w Krakowie; bardzo wiele nauczyłam się od swej promotor profesor Marii Zarębiny. Dzięki jej wykładom i wskazówkom uzyskiwanym w bezpośrednich kontaktach uczyłam się, jak z punktu widzenia językoznawcy patrzeć na prawidłowy lub zaburzony rozwój mowy dziecka oraz, jak analizować i opisywać rozpad języka w przypadku afazji nabytej. Praca z dziećmi we wspomnianym ośrodku była okazją do zadawania sobie wielu pytań, które inspirowały do licznych dyskusji w gronie osób tam pracujących i do poszukiwania odpowiedzi w dostępnej literaturze. Uczyłyśmy się studiując m.in. prace dr Zofii Kordyl (pierwszego psychologa w ośrodku), głównie jej monografię pt. "Psychologiczne problemy afazji dziecięcej".


Z uwagi na brak narzędzi do badania i dokumentowania mowy dziecka afatycznego z Elżbietą Drewniak-Wołosz i Lucyną Mikosza opracowałyśmy skalę-propozycje prób dla dziecka, służących m.in. do oceny rozumienia, powtarzania, samodzielnego nazywania,którą zawarłyśmy w książce "AFA-skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego." /wyd. Impuls 2003/ Przez ponad 10 lat prowadziłam zajęcia praktyczne oraz formy warsztatowo-wykładowe dla studentów logopedii głównie Akademii Pedagogicznej w Krakowie.


Obecnie pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci dyslektycznych jako logopeda i psycholog.Problemy dzieci afatycznych są mi nadal bardzo bliskie. Stąd propozycje naszych szkoleń zawarte w pkt. szkolenia"

mgr Elżbieta Drewniak - Wołosz, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie...:


Moja droga zawodowa rozpoczęła się w 1987 roku. Bezpośrednio po ukończeniu psychologii (poszerzony kurs defektologii) na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęłam pracę w ośrodku dla dzieci afatycznych w Krakowie.
Pełniłam funkcję logopedy i psychologa. W ośrodku spotkałam wspaniałe, doświadczone koleżanki, od których wiele się nauczyłam.


Praca z dziećmi mającymi głębokie, specyficzne zaburzenia w rozwoju mowy i języka stała się wkrótce moją pasją.


W roku 1993 ukończyłam Podyplomowe Studium Logopedii w Krakowie broniąc pracy napisanej pod kierunkiem Pani prof. M. Zarębiny. Poglądy Pani profesor miały olbrzymi wpływ na moje postrzeganie zaburzeń w rozwoju mowy i problematykę afazji.


W 2002 roku uzyskałam dodatkowo tytuł neurologopedy (Specjalistyczne Studium Neurologopedii przy Fundacji "Orator" w Lublinie).


Szkoląc się i zbierając praktyczne doświadczenia widziałyśmy coraz większą potrzebę mówienia o dzieciach z rozwojową postacią afazji, dzielenia się swoimi obserwacjami i przemyśleniami.
Z uwagi na brak odpowiednich narzędzi do badania i dokumentowania mowy dzieci afatycznych, wspólnie z Anią Paluch i Lucyną Mikoszą, opracowałyśmy zestaw prób służących m.in. do oceny rozumienia, powtarzania i nazywania. Wydałyśmy je w formie książki pt "AFA - skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego." (wyd. Impuls 2003, 2005, 2008).
Publikowałyśmy także artykuły, które ukazywały się m.in. w "Biuletynie Logopedycznym" wydawanym przez PTL, w czasopiśmie internetowym "Logopeda" w materiałach pokonferencyjnych wydanych przez Sekcję Logopedyczną TKJ.


Przez kilka lat prowadziłam w ośrodku zajęcia praktyczne ze studentami podyplomowej logopedii AP w Krakowie oraz zajęcia wykładowo-warsztatowe na terenie uczelni. Od 2008 roku, w ramach podyplomowej logopedii prowadzę zajęcia na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM".
Współpracuję również z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, wprowadzając studentów rehabilitacji w wybrane zagadnienia z zakresu logopedii.
Jestem współautorką warsztatów szkoleniowych "Niedokształcenie mowy o typie afazji. Zagadnienia diagnozy i terapii", które od ponad 10 lat, wspólnie z Anną Paluch, prowadzimy w różnych ośrodkach w Polsce.


Nadal pracuję w ośrodku dla dzieci z afazją i wciąż traktuję obowiązki zawodowe jako realizację swojej życiowej pasji. Cieszy mnie to, iż mogę konfrontować wiedzę z praktyką; kontakt z małymi, głęboko zaburzonymi podopiecznymi prowokuje do ciągłych poszukiwań najbardziej skutecznych sposobów terapii oraz umożliwia stałą obserwację objawów i mechanizmów interesującego mnie zaburzenia.